Zabezpečenie objektov | Elektrická požiarna signalizácia | Systém SD3 | Adresovateľné systémy | Adresovateľné ústredne do 1600 adries